AKCJASOS.PL Strona Główna AKCJASOS.PL
Pierwszy Polski Portal Pomocy

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: milena
2009-12-20, 21:46
PRAWO A PRZEMOC DOMOWA.
Autor Wiadomość
milena 
vip
współuzależnionaPomogła: 14 razy
Wiek: 61
Dołączyła: 23 Maj 2009
Posty: 841
Wysłany: 2009-12-20, 19:52   PRAWO A PRZEMOC DOMOWA.

PRAWO A PRZEMOC DOMOWA – PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

Gdy decydujesz się pomagać osobie pokrzywdzonej wskutek przemocy domowej pamiętaj, że jeśli nie jesteś prawnikiem, raczej powinieneś doradzać kontakt z adwokatem lub wykwalifikowanym prawnikiem, np. w ośrodku pomocy społeczne, organizacji pozarządowej. Możesz towarzyszyć, za zgodą osoby pokrzywdzonej, w takiej wizycie i ewentualnie podpowiadać o co powinna jeszcze zapytać.

Ten rozdział ma na celu dać osobom pomagającym kilka wskazówek dotyczących zagadnień prawnych, które mogą okazać się pomocne przy załatwianiu spraw na policji czy w prokuraturze. Nie jest to kompletna wiedza na temat opisanych tu kwestii prawnych, ale taka nie jest też niezbędna by skutecznie pomagać. Chodzi głównie o przedstawienie i uporządkowanie podstawowych informacji na temat procedur prawnych dotyczących problemu przemocy domowej.

Pamiętaj, że maltretowanie, bicie i poniżanie zawsze jest przestępstwem i nie ma znaczenia czy dzieje się to w domu czy na ulicy.

Polski kodeks karny zawiera osobny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Jednym z przestępstw opisanych w tym rozdziale jest przestępstwo znęcania się nad rodziną - art. 207 kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, w przypadku uznania sprawcy winnym znęcania się nad osobą bliską, może zostać orzeczona kara do 5 lat więzienia lub nawet 10, gdy sprawca był szczególnie okrutny.

Art. 207 kodeksu karnego mówi, że:

& 1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

& 2 Jeśli czyn określony w & 1 popełniony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

& 3 Jeśli następstwem czynu określonego w & 1 lub & 2 jest targnięcie pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat.

Przestępstwo opisane w art. 207 musi spełniać warunek wielokrotności czynu (akty przemocy powtarzają się), tzn. że sprawca bił czy znęcał się wiele razy w ciągu jakiegoś czasu (kilku miesięcy, lat) i są na to dowody. Przestępstwo to ścigane jest z urzędu, to znaczy, że policja i prokuratura muszą prowadzić sprawę.

Jeśli akty przemocy powtarzały się, ale nie masz na to dowodów, lub sprawca uderzył Cię po raz pierwszy - pomocny będzie art. 156 i 157 kodeksu karnego (opisują przestępstwa polegające na ciężkim uszkodzeniu ciała). Czyn ten może być zakwalifikowany jako uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia. W tym wypadku osoba pokrzywdzona musi zgłosić wniosek o ściganie (jest to przestępstwo ścigane na wniosek), inaczej policja nie musi się sprawą zajmować.

Art. 197 kodeksu karnego definiuje przestępstwo zgwałcenia.

& 1 Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

& 2 Jeśli sprawca, w sposób określony w & 1, doprowadza inna osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

& 3 Jeśli sprawca dopuszcza się zgwałcenia w & 1 lub 2, działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat.

O popełnieniu przestępstwa, jakim jest przemoc domowa powinny być zawiadomione organy ścigania, to jest policja i prokuratura.

Bardzo istotne w przypadku przemocy domowej jest zbieranie dowodów po każdym akcie przemocy:
• notowanie dat i przebiegu aktów przemocy – ułatwi to osobie pokrzywdzonej składanie zeznań (bardzo łatwo zapomina się daty i godziny);
• należy zabezpieczyć (np. ukryć) dowody rzeczowe, to może być podarte ubranie ze śladami krwi, zniszczone sprzęty, przedmioty (jeśli wzywamy policję na interwencję należy złożyć wniosek o zabezpieczenie tych dowodów);
• zapisać nazwiska świadków zdarzenia (to mogą być sąsiedzi, nawet jeśli tylko słyszeli krzyki i awanturę przez ścianę);
• należy zrobić obdukcję (trzeba zgłosić się do przychodni i poprosić o wykonanie obdukcji – wykonuje ja lekarz uprawniony do tego. Gdy takiego lekarza nie ma, trzeba poprosić by inny lekarz obejrzał obrażenia i opisał je po prostu w karcie. To też jest dowód.);
• można wykonać zdjęcia obrażeń i/lub zdemolowanego domu (potrzebny jest jednak świadek, który potwierdzi, że tak właśnie to wyglądało tego dnia. Świadkiem może być sąsiad, znajomy czy koleżanka).

Świadek ma prawo wnieść do prokuratury wniosek o utajnienie swoich danych osobowych (imię, nazwisko), jeśli ma uzasadnione obawy o swoje zdrowie czy życie. To znaczy gdy boi się zemsty sprawcy za złożenie obciążających go zeznań. W przypadku przychylenia się prokuratury do wniosku, ani oskarżony (sprawca), ani jego adwokat nie dowiedzą się kto złożył zeznanie. Świadek może również zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Wtedy pisma procesowe będą doręczane pod ustalony przez świadka adres, a jego prawdziwy adres zamieszkania zostanie zatajony. Świadkiem może też być osoba pokrzywdzona, dlatego i ona może występować do prokuratury z wnioskiem o utajnienie swoich danych osobowych!


Bardzo ważne jest wzywanie policji w każdym przypadku przemocy (w trakcie lub po zdarzeniu):
• pamiętaj, że przemoc domowa jest przestępstwem i policja ma obowiązek interweniować;
• zadzwoń na policję (może to również zrobić sąsiad);
• gdy przyjedzie policja, osoba pokrzywdzona, która wezwała policję ma prawo:
- zapisać numery służbowe interweniujących policjantów i ich nazwiska (poproś o legitymację służbową by spisać ich dane);
- domagać się by sprawcę zabrała policja, jeśli jest agresywny (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona czuje się zagrożona, można domagać się by policja zatrzymała sprawcę na 48 godzin, lub gdy jest pijany na izbę wytrzeźwień);
- domagać się wypełnienia tzw. niebieskiej karty (jest to specjalny formularz, który mają obowiązek wypisać policjanci w przypadku przemocy domowej);
- poprosić o kopię sporządzonej przez nich notatki służbowej.

Jeśli policjanci odmawiają pomocy lub twierdzą, że pierzesz publicznie swoje brudy, przypomnij im, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. W przypadku bezczynności policjantów masz prawo złożyć na nich skargę do przełożonego.

Niebieskie karty są to specjalne druki przygotowane dla policji do stosowania w przypadku przemocy domowej. Zawierają one m.in. ulotkę informacyjną o adresach i telefonach lokalnych instytucji, w których osoba pokrzywdzona może szukać pomocy. Jest tam także tzw. prośba o pomoc. Osoba pokrzywdzona powinna ją podpisać by sprawa mogła być prowadzona. Ale należy także pamiętać, że trzeba złożyć zawiadomienie o przestępstwie na policji by uruchomić procedury karne w tej sprawie.

Nie wszędzie w Polsce Niebieskie karty funkcjonują, są miejsca gdzie się o nich zapomina lub się ich po prostu nie stosuje. Ale nie ma to tak naprawdę znaczenia, musimy bowiem pamiętać, że przestępstwo znęcania się nad rodziną jest przestępstwem ściganym z urzędu, tzn. że organy ścigania mają obowiązek zająć się sprawą bez żadnych dodatkowych starań ze strony pokrzywdzonego (muszą tylko o tym wiedzieć - dlatego trzeba je zawiadomić o przestępstwie).

Formularze przygotowane w czasie interwencji policji powinny być przekazane dzielnicowemu. Ten ma obowiązek odwiedzić osobę pokrzywdzoną w ciągu 3 dni, a następnie powinien systematycznie sprawdzać jak dalej wygląda sytuacja.

Pamiętaj, że konieczne jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie tzn. opisanie co się wydarzyło. Możesz zrobić to sam/a lub inna osoba, która wie o jego popełnieniu. Złożenie zawiadomienia o przestępstwie powoduje uruchomienie wszystkich stosownych procedur prawnych. Zawiadomienie złożone przez osobę pokrzywdzoną lub kogoś innego (np. członka rodziny, znajomego, sąsiada) może być dokonane ustnie (wtedy należy poprosić o sporządzenie protokołu przez policjantów) lub pisemnie (złożone na komisariacie lub wysłane listem poleconym).

Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie policja powinna wszcząć postępowanie przygotowawcze. W trakcie tego postępowania osobie pokrzywdzonej przysługuje szereg uprawnień:
• może składać wnioski dowodowe (tzn. zgłaszać dowody świadczące o przemocy);
• przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy;
• składać zażalenie na postanowienie prokuratora dotyczące znanych dowodów (prokurator decyduje, które dowody uważa za istotne w danej sprawie, a które nie. Gdy osoba pokrzywdzona z tym wyborem się nie zgadza, składa zażalenie.);
• składać wnioski o pozwolenie na udział w czynnościach dochodzeniowych, np. przesłuchanie świadka (możesz mu wtedy zadawać pytania lub składać oświadczenia dotyczące sprawy).

Korzystaj z tych praw – dają ci one wpływ na to co dzieje się w Twojej sprawie.

W trakcie postępowania przygotowawczego sąd może zdecydować by sprawcę przemocy zatrzymać w areszcie tymczasowym. Pamiętaj, że gdy sprawca namawia Cię do wycofania skargi, odmowy zeznań, nakłania Ciebie lub świadków do składania fałszywych zeznań, grozi lub ponownie dopuszcza się przemocy - napisz prośbę do prokuratora prowadzącego Twoją sprawę lub sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec sprawcy.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego na policji akta sprawy trafiają do prokuratury. Prokuratura decyduje co stanie się dalej:
• umorzenie sprawy (np. brak dowodów winy podejrzanego);
• umorzenie warunkowe sprawy (np. gdy sprawa nie budzi wątpliwości, ale postawa sprawcy, który przyznał się do winy i przeprosił osobę poszkodowaną i sposób jego zachowania wskazują, że nie popełni on ponownie przestępstwa; lub gdy wina i szkodliwość czynu uznane zostaną za nieznaczne - prokurator uzna, że np. sprowokowałaś/eś sprawcę, lub obrażenia są małe. W takich wypadkach możesz złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu lub warunkowym umorzeniu postępowania);
• zawieszenie sprawy (np. gdy sprawca uciekł i nie można go złapać, lub nie może brać udział w postępowaniu ze względu na chorobę);
• przygotowanie aktu oskarżenia – wtedy sprawa trafia do sądu.

Gdy sprawa trafia do sądu nie oznacza to, że sprawca na pewno zostanie skazany – dopiero sąd rozstrzyga o tym w wyroku. Dopóki nie ma wyroku sprawa nie jest rozstrzygnięta.

W sądzie osoba pokrzywdzona może uczestniczyć w rozprawach i być na sali sądowej cały czas. Jednak będąc tylko pokrzywdzonym nie ma się żadnego wpływu na przebieg sprawy. Jeśli się chce aktywnie uczestniczyć w sprawie, trzeba złożyć oświadczenie, że chce się występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Musi to zostać załatwione do czasu rozpoczęcia przewodu sadowego.

Oskarżyciel posiłkowy posiada szereg istotnych uprawnień:
• musi być zawiadamiany o terminach rozpraw;
• musi otrzymywać odpis orzeczeń i zarządzeń wydanych poza rozprawą;
• może mieć pełnomocnika (adwokata), który będzie go w sądzie reprezentował;
• w czasie rozprawy oskarżyciel posiłkowy może zadawać pytania osobom przesłuchiwanym przez sąd;
• może ustosunkować się do tego co mówi oskarżony lub jego obrońca i przedstawić swój punkt widzenia;
• zgłaszać wnioski dowodowe (dowody);
• przeglądać akta sprawy i sporządzać z nich odpisy;
• zgłaszać wnioski o uzupełnienie postępowania przygotowawczego (tego, które prowadziła policja);
• zaskarżać rozstrzygnięcia naruszające jego prawa lub interesy;
• żądać uzasadnienia wyroku;
• wnosić apelację od wyroku w pierwszej instancji.

Pamiętaj, że gdy chcesz zabrać w sądzie głos, trzeba najpierw poprosić sąd, by na to zezwolił.

Sprawa karna w sądzie trwa kilka do kilkunastu miesięcy, ale może trwać i dłużej, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i zacisnąć zęby. Decydując się na sprawę sądową najlepiej wcześniej porozmawiać z prawnikiem (adwokatem) i wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Idąc na takie spotkanie dobrze jest spisać na kartce wszystkie wątpliwości i pytania (pomoże to w zadawaniu pytań prawnikowi). Korzystając z porady prawnika należy być cierpliwym i konsekwentnie dopytywać się o wszystko co nas interesuje. Prawnicy często niecierpliwią się, gdy klient nie rozumie języka prawniczego i zadaje ich zdaniem zbędne i banalne pytania. Pamiętaj żeby się tym nie przejmować i dalej prosić o wyjaśnienia.

Jeśli sprawca zostanie uznany za winnego, sąd wyda wyrok skazujący. Zazwyczaj za pierwszym razem jest to wyrok w zawieszeniu tzn. skazany nie idzie do więzienia. Gdy sprawca dalej znęca się nad rodziną, sąd ma obowiązek odwiesić wyrok (sprawca pójdzie do więzienia). Trzeba powiadomić sąd, prokuraturę lub kuratora sądowego, że sprawca wciąż dopuszcza się przemocy i nie przejmuje się wyrokiem.

Sąd może również w wyroku nałożyć na skazanego określone zobowiązania, np.:
• podjęcia pracy
• poddania się leczeniu odwykowemu
• płacenia alimentów

Jeśli sprawca nie wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań (np. nadal bije, nie płaci na dzieci) - narusza warunki zawieszenia kary. Należy powiadomić o tym sąd, wtedy sąd może zarządzić wykonanie kary.

Na sali sądowej pamiętaj, że publiczności nie wolno zabierać głosu w trakcie rozprawy i głośno komentować jej przebiegu.

Na wprost pomiędzy stronami procesu siedzą sędzia oraz ławnicy. Oskarżony siedzi wraz ze swoim obrońcą (adwokatem), który zazwyczaj za niego zabiera głos, chyba, że sędzia pyta bezpośrednio o coś oskarżonego. Po przeciwnej stronie siedzi prokurator czyli oskarżyciel publiczny (on oskarża o popełnienie przestępstwa).

Stopniowo przesłuchuje się świadków, którym wszyscy kolejno zadają pytania. Rozmową kieruje i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem sędzia. Jeśli występujesz jako świadek musisz zabrać ze sobą dowód osobisty, by potwierdzić swoją tożsamość.

W trakcie rozprawy mogą być zarządzane przerwy, a po jej zakończeniu sędzia z reguły wyznacza termin kolejnej rozprawy.

Prawo karne to nie jedyna droga wyjścia z przemocy. Pomóc może także prawo cywilne i prawo rodzinne:
• -możesz zabezpieczyć się przed długami współmałżonka składając do sądu wniosek o zniesienie wspólności majątkowej. Przez fakt zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólnota majątkowa – tzn., że gdy jeden ze współmałżonków zaciąga długi spłacać je muszą oboje. Zabezpiecz się przed tym.
• możesz wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, jeśli współmałżonek nie daje na Wasze dzieci pieniędzy. Takie pozwy są bezpłatne.
• jeśli zdecydujesz się na rozwód lub separację sąd rozstrzygnie z kim zostaną dzieci, w jakiej wysokości mają być orzeczone alimenty na dzieci, jak będziecie korzystać z mieszkania po rozwodzie (gdy współmałżonek został skazany przez sąd karny za znęcanie się nad rodziną, masz większe szanse starać się o rozwód z orzeczeniem o jego winie - to pomoże uzyskać eksmisje w trakcie sprawy rozwodowej).
• po uzyskaniu rozwodu lub separacji możesz umówić się z byłym współmałżonkiem, jak podzielić majątek, który posiadacie. Możecie podpisać umowę u notariusza. Jeśli macie problemy z podziałem majątku trzeba iść do sądu.
• w najbliższym ośrodku pomocy społecznej zapytaj o bezpłatne porady prawnika. Poszukaj w swoim regionie organizacji udzielających pomocy ofiarom przemocy – być może tam także dyżuruje prawnik.
• możesz zadzwonić do organizacji o zasięgu krajowym, które prowadzą telefoniczne dyżury prawników i psychologów.

Pamiętaj, że pozwy i wnioski do sądu składasz w 3 egzemplarzach (załączniki kserowane). Możesz je napisać odręcznie.

Do pozwu rozwodowego i pozwu o alimenty zawsze dołącz odpisy skrócone aktu małżeństwa i aktów urodzenia dzieci.

Zawsze pytaj, jeśli coś nie do końca jest dla Ciebie jasne. Nie wstydź się powiedzieć, że czegoś nie rozumiesz. Nie wszyscy jesteśmy prawnikami i nie wszystko musimy wiedzieć.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12